Μελέτες - Άδειες

Το Greek Coast Real Estate με τους εξειδικευμένους μηχανικούς της αναλαμβάνει και τις μελέτες (αρχιτεκτονικές, μηχανολογικές, στατικές, τοπογραφικές) καθώς και την έκδοση οικοδομικών αδειών παρέχοντας σας τη δυνατότητα να υλοποιήσετε τις σκέψεις και τις ιδέες σας για κάθε τεχνικό έργο που επιθυμείτε να κατασκευάσουμε. Οι μελέτες εκπονούνται είτε για λογαριασμό τρίτων είτε για λογαριασμό της εταιρείας όταν κάτι τέτοιο προκύπτει. Eνδεικτικά μπορούμε να παράσχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Μελέτες Πολεοδομίας για έκδοση Οικοδομικών Αδειών
  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες και προτάσεις
  • Μελέτες Στατικών και λοιπές μελέτες Πολιτικού Μηχανικού
  • Μελέτες Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών υποδομών για Επιχειρήσεις
  • Διαχείριση Φακέλου για Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων
Προβολή ΑκινήτουΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προτεινόμενα