Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Γιατί χρειάζεται:

Χωρίς ΠΕΑ δεν είναι δυνατή η αγοροπωλησία ή η ενοικίαση του ακινήτου. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο.
Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον Πιστοποιητικού.

 

Επιπλέον το ενεργειακό πιστοποιητικό μας παρουσιάζει την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου που μελετάμε ώστε να ξέρουμε τι κατανάλωση ενεργείας  θα έχει αυτό, πριν το αγοράσουμε ή το νοικιάσουμε .

 

 

 

Ποτέ απαιτείται:

 

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ(από 101/01/2014 θα απαιτείται και για αυτά), των βασικών χρήσεων

 

(κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή

 

διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

 

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

 

- Μετά το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

 

Υφιστάμενα:

 

- Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα),

 

καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.

 

- Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

 

- Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον».

 

 

 

Τι απαιτείται από τον ιδιοκτήτη: 

 

 

 

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

 

1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωσης του ακινήτου σας χωρίς χρέωση.

 

2. Αντίγραφο ΚΑΕΚ  (όταν υπάρχει δήλωση στο Κτηματολόγιο)

 

3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος ή Σκαρίφημα 

 

4. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό) 

 

5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό) 

 

6. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)
(προαιρετικό)

 

7. Στοιχεία ιδιοκτήτη : Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

 

8. Επιθεώρηση του χώρου από ενεργειακό επιθεωρητή.

 

 

 

 Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

 

1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) . Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωσης του ακινήτου σας χωρίς χρέωση. 

 

2. Αντίγραφο ΚΑΕΚ  (όταν υπάρχει δήλωση στο Κτηματολόγιο )

 

3. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας 

 

4. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων 
(εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)

 

5. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα 

 

6. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό) 

 

7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό) 

 

8. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό) 

 

9. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)
(προαιρετικό)

 

10. Στοιχεία ιδιοκτήτη : Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

 

11. Επιθεώρηση του χώρου από ενεργειακό επιθεωρητή.
Προβολή ΑκινήτουΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προτεινόμενα