Αντιπαροχές

Η αντιπαροχή είναι ένα είδος συναλλαγής που συμφέρει τον οικοπεδούχο και αυτό διότι κερδίζει στο διπλάσιο την πραγματική εμπορική αξία του οικοπέδου του ,αποκτώντας ακίνητα και αφήνοντας παράλληλα τον κατασκευαστή να επωμιστεί όλες τις ευθύνες για την ολοκλήρωση και την άμεση παράδοση της κατασκευής.
Το ποσοστό των τετραγωνικών μέτρων που αντιστοιχεί σε κάποιον οικοπεδούχο καθορίζεται με βάση την πραγματική αξία του οικοπέδου και του όρους δόμησης (συντελεστές δόμησης, κάλυψης, ύψους, κλπ.).
Βασικό ρόλο στην αντιπαροχή παίζει η αξιοπιστία της εταιρίας μας  στην ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος έργου αλλά  και η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούμε . Η καλή συνεργασία μεταξύ του οικοπεδούχου και του κατασκευαστή , είναι απαραίτητη και αυτονόητη για την αποπεράτωση της οικοδομής.
Αν είστε οικοπεδούχος, ρωτήστε μας τι μπορεί να κτιστεί μέσα στο οικόπεδό σας.
Προβολή ΑκινήτουΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προτεινόμενα